Solid Line

Solid Line

HØRNINGs helt unika Solid Line levereras i färdiga ark klara för läggning. Solid Line finns i både ask och ek i flera mått och kan användas i alla typer av rum och byggnader. De många stavarna ger tillsammans ett uttryck som ett stort brusande hav.

Solid Line framställs av massivt trä och ska fullimmas till undergolvet. Solid Line kan levereras ytbehandlat med olja eller lack, vilket reducerar läggningstiden avsevärt, är miljövänligt p.g.a.den reducerade dammängden samt ökar motståndskraften mot smuts, tryckmärken och slitage. Solid Line uppfyller alla krav när du använder golvvärme.

Solid Line ger en rad speciella fördelar:
– Kort tid mellan start och färdig läggning
– Ingen risk för att lagda stavar poppar upp efteråt och därmed kräver reparation
– Ingen slib

Solid Line

Mönstertyp
Fasta mått på ark
Träslag
Ask/Ek
Sortering
Objekt
Ytor
Obehandlat/oljat/lackat
Ark
163 x 490 mm/245 x 490 mm beroende på stavbredd
Tjocklek
10 / 15 mm
Stavbredd
10/16/22 mm
Profil
Spont/not på fyra sidor. Skarpkantad på fyra sidor.
Längd
Ca 490 mm
FSC
Kan levereras på förfrågan
CE-märkning
EN 14342

Obs! Bilder av träslag är inte sorteringsbilder

Träslag

Solid Line levereras i ask och ek.

Ask

Ek

Sortering

Objekt
Levande och naturligt färgspel med alla variationer i färgspel och trästruktur. Friska kvistar, splint och brunkärna är tillåtet. Sorteringar varierar beroende på träslag och mått.

Trä är ett fantastiskt naturmaterial, och variationer enligt beskrivningar och foton kommer därför alltid att förekomma. Eventuella prover visar enbart mått och konstruktion och kan inte visa sorteringen. Variationer kommer säkert att finnas mellan små prover och faktisk leverans av större arealer.

Mönstertyper

Samma uttryck som högkantsparkett plus helt rena linjer i läggningen.


Referenser

Solid Line

Centrum för kultur och idrott, Knivsta Sverige

"CIK" är Knivstas hittills största byggprojekt, vilket kostat totalt cirka 392 miljoner svenska kronor. Byggnadens 9,000 m2 tillhandahåller lokaler för alla åldrar och utgör ramen för Knivstas kultur- och idrottsanläggningar,…
Läs mer
Solid Line

London School of Economics

År 2019 slutfördes den nya delen av London School of Economics & Political Science Campus. Den högsta och största delen i byggnaden har 4000 m² massiv ek, uppdelad i atrium,…
Läs mer
Solid Line

Malmö Live

Konsert- och kongresshuset Malmö Live är en mötesplats för musik, kultur och underhållning i Malmö. Komplexet framstår som en tydlig och lätt avläsbar komposition av kubiska byggnadsvolymer. Inifrån framträder byggnadens…
Läs mer