Miljø

Miljø & certificeringer

En stærk drivkraft i markedet er i dag det voksende behov for kvalitetsdokumentation og miljøcertifikater. HØRNING er i stand til at levere certifikater til brug inden for BREEAM, LEED, Sundahus, Bygvarebedømningen mv. Da certificeringskravene er meget individuelle laves disse projektspecifikt. Kontakt

EPD (Environmental Product Declaration)

EPD, eller Environmental Product Declaration, er en internationalt anerkendt standard for miljødeklaration og beskriver og dokumenterer et givet byggemateriales miljømæssige påvirkninger gennem hele dets livscyklus.

Med andre ord er en EPD en ensartet fortælling om, hvor meget energi der er brugt, hvor mange ressourcer, det har kostet, og hvor meget affald det har genereret at fremstille materialet.

Det sikrer entreprenører, bygherre og arkitekter fuld transparens ift. vores produkters miljøpåvirkning, herunder ressourceforbrug, affaldsgenerering og CO2-udledning.

EN 15804 / ISO 14025

Læs mere om EPDer her

Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certificering

HØRNING er Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certificering omfatter en kvalitetssikring af vores interne processer og produkter, som er blevet testet og screenet for uønskede kemikalier.

HØRNING bidrager til et sundere indeklima ved at levere bæredygtige massive trægulve, som overholder kravene i henhold til DGNB, M1, BREEAM og LEED, for blot at nævne nogle af dem.

Læs mere om Eurofins Air Comfort Gold her

FSC® og PEFC Certificering

FSC® og PEFC er internationalt anerkendte mærkningsordninger for ansvarlig skovdrift i henhold til sporbarhed, miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier. Vi anvender FSC®- og PEFC-certificeret træ, hvor det er muligt. Men desværre er kun 1-2 % af verdens skove på nuværende tidspunkt certificerede under en global miljøordning. Derfor er efterspørgslen naturligvis langt større end udbuddet på markedet, og derfor finkæmmer vi hele tiden markedet for flere ansvarlige leverandører af kvalitetstræ.

CE Godkendte produkter

HØRNING er CE-certificeret i henhold til EN 14342.

BREEAM (UK)

Hørning Parkets gulvløsninger bidrager til optjening af byggepoint til BREEAM certificering af byggerier.

BRE Environmental Assessment Method er et miljøcertificeringssystem fra Storbritannien. Hele bygningen certificeres, ikke individuelle produkter. Produkter, der er inkluderet i bygningen, skal opfylde visse kriterier for at bidrage til bygningens samlede certificering. BREEAM certificeringssystemet har fem forskellige niveauer: Pass, Good, Very good, Excellent og Outstanding.

Byggvarubedömningen (Sverige)

En række af Hørning Parkets gulvløsninger og tilbehør er certificerede i henhold til Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen er en økonomisk sammenslutning, der har udviklet et system til bæredygtighedsvurdering af produkter på det svenske marked. Byggematerialer vurderes ud fra miljømæssige og sundhedsmæssige aspekter i henhold til Sveriges Byggindustriers vejledende byggevaredeklaration. Produkterne kan bedømmes: Undgå, Accepteret og Anbefalet.

LEED (USA)

Hørning Parkets gulvløsninger bidrager til optjening af byggepoint til LEED certificering af byggerier.

LEED Green Building Rating System er en amerikansk miljøcertificering udviklet af U.S. Green Building Council. Hele bygningen certificeres og ikke individuelle produkter. Produkter, der er inkluderet i bygningen, skal opfylde visse kriterier for at bidrage til bygningens samlede certificering. LEED har fire forskellige niveauer: Certified, Silver, Gold og Platinum.

SundaHus (Sverige)

En række gulvløsninger og tilbehør fra Hørning Parket er blevet certificeret i overensstemmelse med SundaHus.

SundaHus er et webbaseret system og værktøj, der sikrer valget af visse materialer og hjælper med at systematisere arbejdet med udfasning af farlige stoffer i bygningers livscyklus. Vurderingsdokumenterne omfatter materialeleverandørens indholdsfortegnelse samt blandt andet Sveriges Byggindustriers vejledninger til byggevaredokumentation. Produkterne vurderes som A, B, C+, C-, D.

NBS Nordic

Hørning Parkets produkter er tilgængelige med direkte adgang til vores beskrivelsestekster og miljødokumenter.

NBS Nordic er en førende cloudbaseret specifikationsplatform i Norden, skræddersyet til de nordiske markeder. Platformen er designet til at skabe struktur, overblik og sammenhæng i projekt- og udbudsmateriale, hvilket gør den til det ideelle redskab for fagfolk i byggebranchen.

Kontakt Hørning Parket

Skriv til os, hvis du har en oplevelse, du gerne vil dele med os
– eller hvis du har spørgsmål til vores produkter.