Miljö

Miljö & certifieringar

En stark drivkraft på dagens marknad är i dag det växande behovet av kvalitetsdokumentation och miljöcertifikat. HØRNING kan leverera certifikat att användas inom BREEAM, LEED, Sundahus, Bygvarebedømningen m.m. Eftersom certifieringskraven är mycket individuella görs de utifrån varje projekt. Kontakt

EPD (Environmental Product Declaration)

EPD, eller Environmental Product Declaration, är en internationellt erkänd standard för miljödeklaration och beskriver och dokumenterar miljöpåverkan av ett givet byggmaterial under hela dess livscykel.

Med andra ord är en EPD en enhetlig berättelse om hur mycket energi som har använts, hur många resurser, som har kostat och hur mycket avfall det har genererat för att producera materialet.

Detta säkerställer entreprenörer, byggare och arkitekter full transparens angående våra produkters miljöpåverkan, inklusive resursförbrukning, avfallsgenerering och CO2-utsläpp.

EN 15804 / ISO 14025

Läs mer om EPD här

Eurofins Indoor Air Comfort Gold certifiering

Hørning Parkett är certifierade med Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certificering innefattar en rigorös kontroll av vår interna kvalitets-säkringssystem samt vårt produktsortiment, här synas och prövas alla våra interna processer och samtliga Hørning Parketts golvprodukter har nu också har blivit screenade för farliga och oönskade kemikalier.

HØRNING bidrar på så sätt Hørning till att kvalitetssäkra det Svenska inomhusklimatet. Certifikatet innebär att Hørning Parkett uppfyller kraven med hänsyn till miljöcertifieringarna DGNB, M1, BREEAM och LEED med flera.

Läs mer om Eurofins Air Comfort Gold här

FSC® och PEFC -certifiering

HØRNING är FSC®- och PEFC certifierad. Det betyder att fabriken får köpa in, bearbeta och vidaresälja certifierat trä.

Endast 1–2 procent av världens skogar är för närvarande certifierade under de globala miljöreglerna. Därför täcks långtifrån den efterfrågade mängden av reglerna. I de områden där den tropiska skogen hotas kommer hoten i de flesta fall från skogsavverkning/bränning och inte från kommersiellt utnyttjande av ursprungsskogen. Det finns dock undantag från detta i form av områden där det bedrivs dåligt skogsbruk och där skogen därför inte bevaras.

CE-godkända produkter

HØRNING är CE-certifierat enligt SS-EN 14342.

BREEAM (UK)

Hørning Parkets golvlösningar bidrar till intjänande av byggnadspoäng för BREEAM-certifiering av konstruktioner.

BRE Environmental Assessment Method är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien. Hela byggnaden certifieras, inte individuella produkter. Produkter som är inkluderade i byggnaden ska uppfylla vissa kriterier för att bidra till byggnadens totala certifiering. BREEAM-certifieringssystemet har fem olika nivåer: Pass, Good, Very good, Excellent och Outstanding.

Byggvarubedömningen (Sverige)

En serie golvlösningar och tillbehör från Hørning Parket har certifierats i enlighet med Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som har utvecklat ett system för värdering av hållbarheten hos produkter på den svenska marknaden. Byggmaterialet värderas utifrån miljömässiga och hälsomässiga aspekter i enlighet med Sveriges Byggindustriers vägledande byggvarudeklaration. Produkterna kan bedömas enligt följande: Undvik, Accepteras och Rekommenderas.

LEED (USA)

Hørning Parkets golvlösningar bidrar till intjänande av byggnadspoäng för LEED-certifiering av konstruktioner.

LEED Green Building Rating System är en amerikansk miljöcertifiering som har utvecklats av Green Building Council i USA. Hela byggnaden certifieras, inte individuella produkter. Produkter som är inkluderade i byggnaden ska uppfylla vissa kriterier för att bidra till byggnadens totala certifiering. LEED har fyra olika nivåer: Certified, Silver, Gold och Platinum.

SundaHus (Sverige)

En serie golvlösningar och tillbehör från Hørning Parket har certifierats i enlighet med SundaHus.

SundaHus är ett webbaserat system och verktyg som säkrar ett visst val av material och hjälper med att systematisera arbetet med utfasning av farliga ämnen i livscykler för byggnader. Värderingsdokumenten består av materialleverantörens innehållsförklaring samt bl.a. Sveriges Byggindustriers vägledningar för byggvarudeklarationer. Produkterna värderas A, B, C +, C-, D.

NBS Nordic

Hørning Parkets produkter är tillgängliga med direkt tillgång till våra beskrivningstexter och miljödokument.

NBS Nordic är en ledande molnbaserad specifikationsplattform i Norden, skräddarsydd för de nordiska marknaderna. Plattformen är utformad för att skapa struktur, överblick och sammanhang i projekt- och anbudsmaterial, vilket gör den till det idealiska verktyget för yrkesverksamma inom byggbranschen.

 

Kontakta Hørning Parket

Skriv till oss om du har något som du gärna vill berätta för oss
– eller om du har frågor om våra produkter.