t
t

13. maj 2019

Hørning Parket firar sitt 90-års jubileum med ett rekordöverskott!

Hørning Parket firar i år sitt 90-års jubileum i högform. Räkenskapsåret 2018 visar ett rekordöverskott före skatt, detta överskott är mer än en fördubbling i förhållande till föregående år. En kraftigt ökad omsättning i Skandinavien är en starkt bidragande orsak till det fina resultatet, detta under ett år då etablerandet av vårt dottersällskap i UK också blev genomfört.

”En kraftinsats från samtliga medarbetare på Hørning är en betydande orsak till att Hørning växer markant under 2018. Samtidigt är det otroligt tillfredsställande att verksamheten under sitt 90-års jubileumsår kan cementera sin solida grund som en stark partner för våra kunder i hela världen”, detta menar Hørning Parkets VD och medägare, Peter Vissing.

Hørning är specialiserade på unika trägolv till betydande byggnader och landmärken över hela världen och tillhandahåller ett av marknadens bredaste sortiment av trägolv. Hørning Parket levererar typiskt golv till byggnader som ställer särskilt höga krav gällande kvalitet och funktion, detta eftersom dessa landmärken lever i generationer. Goda exempel på generationsbyggander är rådhuset i Århus, Kristiansborgs slott samt flygplatsen i Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

I 2018 installerades golv i byggnader utomlands såsom Nationalmuseet i Oslo, Transportministeriet i London, Tommy Hilfiger Europe och Axis i Lund.  Dessa betydande projekt lades till på Hørnings redan långa referenslista. 2018 påbörjades även utbyggnaden av vårt gamla referensobjekt, Kastrup Flygplats, denna efterfrågan på kvalitetsstav har också ökat aktiviteten på vår fabrik.

”Vi är mycket medvetna om att vi vill växa kontrollerat, utan att därmed kompromissa med våra grundläggande värden såsom att respektera ett gott hantverk, använda rätt råvaror och leverera högsta hantverkskvalitet. Oavsett om du arbetar i rådgivande led, utförande led, är återförsäljare, byggherre eller golvläggare skall du kunna känna dig trygg och säker i att Hørning levererar lösningar och kvalitet som är marknadens bästa.

I 2019 kommer Hørning ytterligare stärka sin miljöprofilering med de miljöcertifieringar som marknaden i allt högre grad kräver. Vi känner ett högt samhällsansvar gällande vår miljöpåverkan och är medvetna om nödvändigheten av att säkra bärkraftiga miljömässiga trägolvsprodukter som håller i generationer.

”På vår nya hemsida som vi lanserade i slutet på 2018 kommer man löpande kunna hålla sig orienterad om Hørnings produkter. Dessutom kan man förkovra sig i våra erfarenheter sedan årtionden tillbaka. Här presenterar vi även Hørnings nyheter gällande miljöcertifieringar och produktutveckling.”, avslutar Peter Vissing.

Nyheter

Forside, Nyheter

Hørning Parket firar sitt 90-års jubileum med ett rekordöverskott!

Hørning Parket firar sitt 90-års jubileum med ett rekordöverskott! Hørning Parket firar i år sitt 90-års jubileum i högform. Räkenskapsåret 2018 visar ett rekordöverskott före skatt, detta överskott är mer…
Läs mer
Forside, Nyheter

I Norges nya nationalmuseum i Oslo ska det ligga golv från HØRNING

Valt på grund av erfarenhet av kvalitet som håller länge Norges nya Nationalmuseum för konst, arkitektur och design står färdigt i 2020. Det stora museet blir Norges största kulturbyggnad med…
Läs mer
Nyheter

Hørning vinner Børsen Gazelle-priset 2016

Børsen Gazelle-priset 2016 Vi är mycket stolta över Børsens erkännande av hur Hørning Parket A/S har växt de senaste fem åren med närapå en tiodubblad omsättning. Den tillväxten tillskriver vi…
Läs mer