t
t

7. april 2021

Europeiska skogar genererar positivt uttag

De europeiska skogarna växer, trots avverkning. Den totala skogsytan har ökat med 9% under de senaste 30 åren, vilket vi på HØRNING är mycket glada över.

På basis av rapporten ”State of Europe’s Forest 2020*” påpekar forskarna att vi måste lägga grunden till en hållbar tillväxt och öka mängden trä i byggnader, ett medvetet och hållbart val som ger positiv avkastning nu, och för kommande generationer.

Generellt ökar skogsarealen i hela Europa, skogsarealen i Danmark växer årligen med cirka 3 000 hektar. Det finns därför en stor miljöfördel i att välja trä i byggnationen.

Det finns certifieringar som stöder detta hållbara skogsbruk. PEFC, hållbart skogsbruk och FSC för att bara nämna några. HØRNING stöder denna utveckling genom att enbart handla med schysst skog, detta eftersom hållbarhetstänket är en del av HØRNING:s DNA och ett självklart val.

Forskarna påpekar också att det finns faktorer som fortsatt kan påverka tillväxtökningen i positiv riktning, det är viktigt att ständigt tänka innovativt inför framtiden som ett led i att bevara skogens positiva uttag. En viktig milstolpe är att vi kan se att många fler m3 skog i skogen än vad som avverkas. Uttaget har tidigare varit en balansgång mellan efterfrågan och tillgång.

Uttaget är också kopplat till den ökande efterfrågan på hållbart trä, vilket bidrar till att skörden begränsas till den årliga tillväxten.

*Rapport State of Europe’s Forest 2020 – MCPFE (Minister Conference on the Protection of Forests in Europe) står bakom detta betänkande.

Nyheter

Forside, Nyheter

Hørning Parket utökar produktgruppen Solid Line

Hørning Parket utökar produktgruppen Solid Line Hørning Parket levererar unika och skräddarsydda lösningar till projekt och har över tid byggt upp en bred portfölj som nu välkomnar en ny dimension…
Läs mer
Forside, Nyheter

Europeiska skogar genererar positivt uttag

Europeiska skogar genererar positivt uttag De europeiska skogarna växer, trots avverkning. Den totala skogsytan har ökat med 9% under de senaste 30 åren, vilket vi på HØRNING är mycket glada…
Läs mer
Forside, Nyheter

Dedikation – En kärlek till hantverk

Dedikation – En kärlek till hantverk Vid sin blygsamma början 1929 var Hørning Parketts grundare Jens Magnus Jensen fast besluten att markera för världen sin hängivenhet till kvalitet. Detta lade…
Läs mer