Stavparkett Golv – och mönsterparkett – tillverkat i Europa

Stavparkett Golv- och mönsterparkett – tillverkat i Europa

På våra fabriker runt om i Europa finns det ekspecialister. Kortstavig och mönsterstav av hög kvalitet och fina sorteringar. Hanterad med samma engagemang som kännetecknar Hørning Parket i alla avseenden. Här tillverkas därför en rad av våra produkter. Det ger en rad fördelar:

Hög kvalitet
Produkterna kvalitetskontrolleras löpande under produktionen på samma basis som vår danska produktion. Vårt danska kvalitetsteam säkerställer en enhetlig och hög nivå.

Snabb leverans
En stor del av standardsortimentet är lagervara för omgående leverans och skulle våra kunder ha tömt lagret gör vi allt för att skaffa fram den vara du önskar så fort som möjligt. Det gör vi genom vårt vitt förgrenade och genom årtionden djupt förankrade nätverk av partners.

Leverans av bulkvara
Vi erbjuder leverans av hela eller halva laster i ett fast avtalsmönster till lokala kunders lager.

Kundanpassat emballage
Vid stora mängder kan packning och emballering anpassas efter kundernas önskemål enligt avtal.

Särskilda marknadsspecifika mått
På begäran kan vi producera särskilda mått, som kräver inköp av specifika råträmått, och som inte med fördel kan optimeras på fabriken i Skanderborg.

Kortstav/Mönsterstav typ A

Mönstertyper
Kortstav/Mönsterstav
Träslag
Ask/Ek/Rökt ek
Sorteringar
Exquisit, Living, Country
Yta
Obehandlat/oljat
Profil
Levereras med spont/not samt skarpa kanter på fyra sidor
Tjocklek
16/22 mm
Längd
350/00 mm
Bredd
70 mm
FSC
Kan levereras på förfrågan
CE-märkning
EN 14342

Kortstav/Mönsterstav typ B

Mönstertyper
Kortstav/Mönsterstav
Träslag
Ask/Ek/Rökt ek
Sorteringar
Exquisit, Living, Country
Yta
Obehandlat
Profil
Levereras med spont/not samt skarpa kanter på fyra sidor
Tjocklekar
16 mm
Längd
204/272/340/408/476/544/612 mm
Bredd
68 mm
FSC
Kan levereras på förfrågan
CE-märkning
EN 14342

Obs! Bilder på träslag är inte sorteringsbilder

Träslag

Kortstav, långstav och mönsterstav levereras i ask, ek och rökt ek.

Ask

Ek

Rökt ek

Sorteringar

Parkettstav i ask och ek levereras obehandlad och som standard i sorteringarna Country, Living och Exquisit.

Trä är ett fantastiskt naturmaterial, och variationer enligt beskrivningar och foton förekommer därför alltid. Eventuella prover visar enbart mått och konstruktion och kan inte visa sorteringen. Variationer kommer att finnas mellan små prover och faktisk leverans.

Levereras obehandlat i ovanstående sorteringar. Stavarna slipas och ytbehandlas efter läggning.

Exquisit
Genomgående mycket enhetlig färg och trästruktur. Växtbetingade variationer förekommer. I princip utan kvistar och splint. Virvlar, små repor och tvärfibrer, splint och brunkärna kan förekomma i minimal mängd.

Living
Levande utseende med naturlig färg och struktur. I princip utan öppna kvistar, sprickor, märg m.m. Virvlar, friska kvistar, små repor, tvärfibrer och kiselfläckar förekommer. Splint eller brunkärna förekommer beroende på träsort.

Country
Mycket levande utseende med alla naturliga färgvariationer och strukturer. Kvistar, splint, brunkärna, spackling av kvistar och sprickor förekommer.

Träslag
Exquisit
Living
Country
Ask
X
X
X
Ek
X
X
X
Rökt ek
X
X
X

Mönstertyper

Parkettstav läggs längs varandra eller i ett mönster som t.ex. fiskben, engelskt mönster, Herkules eller kungsmönster. Mönster kan kompletteras med bårder, friser och/eller ramar.

Engelskt mönster

Fiskbensmönster

Fallande förband

Hercules

Förband

Kvadratmönster

Fyrdubbelt fiskben

Holländskt mönster

Kungamönster

Bårder

Bård 1

Bård 2

Bård 3


Referenser

Mönster stav

Oslo flygplats

Planeringsarbetet av den stora utbyggnaden av Oslo flygplats startade år 2007 och år 2012 påbörjades expansionen av själva huvudbyggnaden. Det var viktigt att den nya delen av flygplatsen skulle vara…
Läs mer
Mönster stav

Den danska riksdagen, Köpenhamn

Folketingets matsal, som också tillhör Snapsting, har en funktion som en matsal för folketingets medlemmar och de anställda på Christiansborg. Utöver sin dagliga funktion som matsal, rymmer matsalen anställda och…
Läs mer
Mönster stav

Grand Residence 21, Helsinki

Grand Residence 21 består av mer än 5 000 m² lyxboende och är ett av de mest prestigefyllda projekten i Finland på senare tid. Den historiska byggnaden är från 1888…
Läs mer
Mönster stav

Århus Stadshus

År 1941 designade Arne Jacobsen Århus stadshus, som sedan dess har varit en historisk byggnad som är ett perfekt exempel på dansk funktionalism. Arne Jacobsen designade också parkettgolven som finns…
Läs mer