Hørning Parket A/S
Trægulve gennem generationer

Historien om HØRNING begynder i 1929, hvor J.M. Jensen igangsatte produktionen af massive trægulve på sit værksted – og dermed grundlagde de fine håndværksmæssige traditioner, der stadig spiller en afgørende rolle for vores værdier og forretningsgrundlag. I 1940 tegnede Arne Jacobsen parketmønsteret til det HØRNING trægulv, der skulle lægges i Aarhus Rådhushal, og som ligger der den dag i dag. Senere er der lagt HØRNING gulve bl.a. i lufthavnene i København, Stockholm, Bergen, Venedig og Amman, i Nationalbiblioteket i Madrid, i Københavns nye operabygning, i Statsministeriet samt i tusinder af private hjem, hvilket har cementeret HØRNINGs position som leverandør af eksklusive kvalitetsgulve i Danmark såvel som globalt.

Kort før vi gik ind i 2013 blev HØRNING styrket gennem opkøb af aktiviteterne i Woodfloor. De 2 virksomheders unikke kvaliteter er nu slået sammen under ét varemærke: HØRNING. Det har givet sortimentet både større dybde og større bredde. Woodfloor har bl.a. leveret gulv til prestigebyggerier som Det Kongelige Teater, ARoS Kunstmuseum, KPMG’s hovedsæde og Globen i Stockholm.

HØRNING er leveringsdygtig inden for massive parket- og plankegulve, alle øvrige massive gulvtyper, lamelgulve, Inline, terrasseplanker og meget mere. Vi leverer såvel specialløsninger til prestigebyggerier som kvalitetsløsninger til boligbyggerier. Ud over gulve leverer vi lister, trappetrin, lim, olie, plejeprodukter m.m. Vore gulve kan alle anvendes ved gulvvarme, når betingelserne herfor er opfyldte.

Teknisk kvalitet
Kvalitetssikring foretages af alle medarbejdere i organisationen. Hver eneste stav og planke fra HØRNING kvalitetsvurderes 6 gange i fremstillingsprocessen.

Kravene er store og der investeres løbende i at forbedre alle led i form af ny teknik, uddannelse og styring.

Traditioner og godt håndværk kan ikke stå alene, og derfor har HØRNING opbygget eget kvalitetssystem. Alle har ansvar for kvaliteten, og arbejdet med hele tiden at sikre optimal kvalitet fungerer med udgangspunkt i en detaljeret manual, med det formål at sikre:

- høj og ensartet kvalitet
- dokumentation for alle processer
- bevidsthed om kvalitetsbegrebet på alle niveauer
- reduktion af kassation
- videreudvikling af Hørnings produkter
- et kvalitetssikringsværktøj tilgængeligt for alle i organisationen
- øget konkurrenceevne
- videreudvikle dialogen mellem afdelingerne i hele virksomheden

Certificering
HØRNING er FSC®-certificeret. Det betyder, at fabrikken er godkendt til at indkøbe, forarbejde og videresælge FSC-certificeret træ. Læs mere her.

Tests og godkendelser

Certifikat vedr. brandsikkerhed fra Lloyd's Register.

Website og øvrig marketing udviklet i samarbejde med www.coolhandmarketing.dkVærdigrundlag

HØRNING Parket Fabrik A/S blev etableret som en håndværksvirksomhed i 1929 - håndværket er stadig den væsentligste del af virksomhedens værdigrundlag og særkende. Håndværk handler for os om erfaring med værktøj og materialer, og det handler om det udseende og den præcision, der kan tilføres materialet. Den moderne teknologi er blot avanceret værktøj - respekten for håndværket er stadig kernen i fremstillingen.

I en verden præget af standardiserede produkter har vi det privilegium at levere gulve, der ofte er skræddersyede til kundernes individuelle ønsker. HØRNING gulve kan fremstilles og sammensættes i et uendeligt antal variationer. Vort mål er at videregive glæden ved at anvende unikke og personlige løsninger - dette opnås kun med fuld fokus på vore nøgleord: Kvalitet, fleksibilitet og service.

Det lokale miljø
HØRNING arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne i form af affald, emission og støj. Virksomheden har et formaliseret samarbejde med myndighederne vedrørende disse påvirkninger af omgivelserne.

Produktionen er CO2-positiv. Energiforbruget til opvarmning og til trætørring kommer fra udnyttelsen af træspåner, der høvles fra i produktionen. De træspåner der bliver i overskud bliver solgt til produktion af brændselspiller. Der købes kun energi til intern transport og til produktionsmaskinerne i form af elektricitet fra offentligt net.

Forbruget af kemiske hjælpemidler er ubetydeligt.

Arbejdsmiljøet har høj prioritet og virksomhedens ledelse og sikkerhedsudvalg er meget aktive for hele tiden at forbedre medarbejdernes sikkerhed.

Råvarer
Ved valg af træleverandører lægges stor vægt på at leverandøren er seriøs i forhold til miljøspørgsmål. Derfor prioriterer vi firmaer som bruger og aktivt fremmer leverancer fra bæredygtigt skovbrug.

Kun 1-2 % af verdens skove er på nuværende tidspunkt certificerede under de globale miljøordninger FSC og PEFC. Derfor dækker ordningerne langtfra efterspørgslen. I de områder hvor tropiske skove er truede, kommer truslerne i de fleste tilfælde fra skovrydning/afbrænding og ikke fra kommerciel udnyttelse af den oprindelige skov. Der findes dog undtagelser fra dette i form af områder, hvor der drives dårlig skovdrift og hvor skoven derfor ikke bevares.

Det gavner verdens skovarealer at bruge træet, fordi det giver træerne værdi – kun derved får lokalbefolkningerne og skovejerne et incitament til at bevare skoven. Også i tropiske lande er det muligt at drive bæredygtigt skovbrug. Denne bæredygtighed er det afgørende mål og det er Hørnings mål løbende at forbruge mere certificeret træ og andet træ fra bæredygtigt skovbrug.

Skibsgulve
Når der lægges et trægulv i skibe, er der en række krav der stilles i form af brandsikkerhed, flammespredning, stabilitet, elasticitet m.v. Hørning tester derfor løbende de enkelte træsorters egenskaber til forskellige gulve. Det kan nævnes, at parketstave fra Hørning, som det eneste træprodukt til gulvbelægning, har opnået certifikat som godkendt til brug i skibsbyggeri.

For at sikre en objektiv test af gulvkonstruktionerne har HØRNING overdraget dette arbejde til en række statslige institutter og andre byggeteknologiske instanser.